Trường Tiểu học Lê Hồng Phong với cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I năm 2022

Nhằm khơi dậy ý thức chủ động, sáng tạo xây dựng và phát triển kho học liệu số, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện kế hoạch số 457/KH- BGDĐT về việc tổ chức cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở giáo dục và Đào tạo Thái Bình đã ban hành công văn số 485 ngày 13 tháng 6 năm 2022 về việc phát động tham gia cuộc thi xây dựng Thiết bị dạy học số lần thứ I năm 2022.

Cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhằm khuyến khích phong trào thiết kế, sáng tạo, làm thiết bị dạy học trong giáo viên và tổ chức, cá nhân để bổ sung thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là những nơi chưa có điều kiện mua sắm đầy đủ trang thiết bị dạy học, góp phần hỗ trợ các cơ sở giáo dục thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định. Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố, các thầy cô giáo trường tiểu học Lê Hồng Phong cũng rất tích cực tham gia cuộc thi này. 3 sản phẩm tham gia dự thi là kết quả của bao sự nghiên cứu, tìm hiểu, bao nỗ lực từ phía các thầy cô.

Sản phẩm thứ nhất đến từ bộ môn Tin học với tên đề tài: Tranh ảnh, video giới thiệu và mô phỏng sử dụng tắt và mở máy tính của cô giáo Nguyễn Thị Trang

Sản phẩm thứ hai, ba của bộ môn Khoa học trong Chuyên đề Stem với tên đề tài: Hướng dẫn thiết kế khẩu trang và hoạt động điều chế nước sát khuẩn của cô giáo Đào Thị Kim Oanh

Đây là các sản phẩm dự thi được thiết kế bằng phần mềm Anticulate Storyline- một phần mềm được sử dụng trong việc thiết kế bài giảng E-learning quen thuộc với mỗi giáo viên. Bài giảng được xuất bản chuẩn Scom HTML 5 có thể upload trên các hệ thống LMS phổ biến dễ dàng chia sẻ cho giáo viên và học sinh, người dùng có thể truy cập để học và vận dụng thực hành ở mọi lúc, mọi nơi khi có các thiết bị điện tử thông minh.

Hy vọng rằng những sản phẩm này sẽ góp phần nhỏ bé phục vụ cho việc xây dựng kho học liệu số của ngành ta, đúng tinh thần của cuộc thi nhằm đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số quốc gia nói chung và ngành giáo dục nói riêng và để thêm một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng, sức mạnh công nghệ thông tin trong triển khai đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo ở bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV như hiện nay.