Sôi nổi chuyên đề "Dạy học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3" tại trường Tiểu học Lê Hồng Phong

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022- 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức Chuyên đề "Dạy học theo Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 đối với lớp 3". Đây là năm thứ 3 triển khai Chương trình Giáo dục Phổ thông mới tiếp cận theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Chương trình đã chuyển một nền giáo dục nặng về kiến thức sang nền giáo dục toàn diện, thay bằng trước đây học sinh học "biết được cái gì" bằng học sinh học để "làm được những gì". Nếu như trước đây thầy đọc- trò chép (thầy chủ động- trò bị động) thì bây giờ trò chủ động lĩnh hội tri thức, thầy khuyến khích trò tương tác đa chiều, tiếp cận kiến thức ở nhiều góc cạnh. 

Ngày 23 tháng 9 năm 2022, trường Tiểu học Lê Hồng Phong với 2 Chuyên đề cấp Thành phố ở môn Mĩ thuật và môn Tiếng Anh do 2 cô giáo Đỗ Thị Hiên và Trần Hà Quyên thực hiện đã thành công tốt đẹp. Đây là một mở đầu giòn giã, là hoạt động chuyên môn sôi nổi thường xuyên của nhà trường và cũng là một dự báo về một năm học mới với nhiều thành công mới của thầy và trò trường Tiểu học Lê Hồng Phong- Thành phố Thái Bình.