Lễ kết nạp Đội cho các em học sinh trường tiểu học Lê Hồng Phong

Lễ kết nạp Đội viên mới

Lễ kết nạp Đội viên mới cho 400 các em học sinh lớp 3, trường tiểu học Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình

Bài viết liên quan