Kỉ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngàn đóa hoa dâng lên Người!

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:" Vì lợi ích mười năm trồng cây - Vì lợi ích trăm năm trồng Người" những năm qua cán bộ Đảng viên, giáo viên và học sinh trường Tiểu học Lê Hồng Phong- Thành phố Thái Bình luôn nêu cao tinh thần gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống để mỗi thầy cô giáo là một "tấm gương tự học và sáng tạo", là tấm gương cho học sinh noi theo qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường những năm qua đã có tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống của đội ngũ giáo viên, học sinh từ đó các em có ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức hàng ngày, thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy. Những chuyển biến về nhận thức, hành động của giáo viên và học sinh đã góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt". Việc triển khai thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, dạy học chuẩn kiến thức kĩ năng, điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học được thực hiện một cách hiệu quả. Việc thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, kĩ năng sống và các nội dung yêu cầu tích hợp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và quản lý luôn được chú trọng.

Để việc học tập và làm theo gương Bác được lan tỏa sâu rộng trong toàn thể học sinh, nhà trường đã tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực chú trọng giáo dục đạo đức, thái độ học tập, lòng nhân ái điển hình như xây dựng quỹ ủng hộ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", phát động học sinh tham gia các hoạt động nhân đạo, tăng cường giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh... Các phong trào đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ các đoàn thể xã hội, phụ huynh, giáo viên và học sinh nhà trường.

Kỉ niệm 132 năm ngày sinh Chỉ tịch Hồ Chí Minh, xin được gửi ngàn đóa hoa tươi thắm nhất kính dâng lên Người- hồn thiêng sông núi Việt!