Đại hội Chi bộ trường Tiểu học Lê Hồng Phong nhiệm kỳ 2022- 2025

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 18-05-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 29-06-2022 của Đảng ủy phường Lê Hồng Phong về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2022- 2025.

Trong không khí tưng bừng phấn khởi, trong niềm hi vọng về một kỳ Đại hội thành công, sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, xây dựng, Đại hội đã tập trung trí tuệ, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra, đó là:

1. Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm cấp ủy trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025

2. Đại hội đã tập trung thảo luận, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2022- 2025

3. Đại hội đã lựa chọn và bầu 3 đồng chí tham gia Ban Chi ủy Chi bộ, bầu đồng chí Hà Thị Xuân giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Thị Hương giữ chức Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025

4. Đại hội đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Vũ Văn Liệu- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường Tiểu học nhiệm kỳ mới đòi hỏi mỗi cán bộ, Đảng viên phải không ngừng phát huy trí tuệ tập thể, tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra. Đại hội Chi bộ trường Tiểu học nhiệm kỳ 2022- 2025 kêu gọi toàn thể Đảng viên phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, năng động sáng tạo, nêu cao ý thức tự lực, tự cường vượt mọi khó khăn, phát huy thế mạnh, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội đã đề ra.

Một chương mới đã mở ra, một chặng đường mới lại bắt đầu, hy vọng với sự nhiệt tình, sự cộng đồng trách nhiệm, tập thể cán bộ Đảng viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong sẽ viết tiếp những trang đầy hào sảng về mái trường này.