Sản phẩm báo cáo chương trình tập huấn Tiếng Anh do Sở GD&ĐT Thái Bình tổ chức năm học 2018 - 2019.