• 23334140_1756086678029052_939087925262911743_o__1_
  • d804340449da2c55d99ba72381a3c027
  • 9788741020a31891b12ae73eadd4db39
  • 5621e1e813cc12ecc3a2bad0a9cd9321
  • c4848e18791e5a5f524cde9025e846e3
  • d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
  • 8260eaf4a18b6b67c35a884d73e61987
  • 028b3e71c9c25bc253fc5adbce47a3e0
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thài Bình  tổ chức Hội thi Giáo viên dạy ...
  Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT- BGD ngày 20/12/2019 ban hành quy định Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở Giáo dục, thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021, Phòng GD&ĐT Thành phố  xây dựng Kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố năm học 2020 - 2021. Cụm chuyên môn số 1 của Thành phố  tổ chức Hội thi từ ngày 19/10/2020 đến ngày ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thống kê
Hôm nay : 1